Pope names six women, six men to panel to study women deacons